Nu i Nuuk

Det er vidunderligt at være i Grønland. Ankom mandag sent – efter at ha tilbragt det meste af dagen i lufthavnen i Kangerlussuaq – fordi det stormede så meget, at flyene ikke kunne lande i Nuuk. Har brugt den mellemliggende tid på at holde workshop i artists’ books + gå på opdagelse i byen blandt dens mennesker og institutioner.

Har selvfølgelig først og fremmest været i Katuaq, Nuuk’s kulturhus, hvor vi skal udstille og hvor workshoppen har haft til huse. Men derudover har jeg været omkring Nuuk kunstskole som Arnannguaq Høeg er leder af, jeg har besøgt Anne-Mette Arnt som underviser i billedkunst på lærerseminariet – jeg tror det må være det klasseværelse der har jordens smukkeste udsigt!  Jeg har set HAns Lynges gobeliner på Rådhuset, været til fernisering på Nuuk Kunsthuseet hos Ulla Salling-Mortensen, en anden kollega som tilfældigvis er her på samme tid og i i samme æriende.

I dag er noget overskyet, så i stedet for en tur op i fjorden har vi lige besluttet at gå på nationalmuseet nede i den gl. kolonihavn resten af eftermiddagen.

Som det vist fremgår er Nuuk en fantastisk, dynamisk, smukt beliggende og kontrastfyldt by – udkant og metropol i ét. Tradition og det helt up-to-date hippe går hånd i hånd. Gamle træhuse og beton står side om side. Rigdom og armod, skønhed og forfald indenfor et meget lille område. Kontrastfyldt – men spændende! Vildt spændende og inciterende!

It is wonderful to be in Greenland. Arrived Monday late – after having spent most of the day at the airport in Kangerlussuaq – because it stormed so much that the airplanes couldn’t land in Nuuk.

I’ve conducted a workshop in artists’ books for local artists – and also have had time to explore the city, its people and institutions. Have spend most of my time in Katuaq Nuuk ‘s cultural center , where we will exhibit and the workshop for local artists has been. But  alsoI have been at Nuuk art school that Arnannguaq Hoeg is the leader of,  I have visited Anne-Mette Arnt who teaches art at the teacher training college – think it must be the classroom with the most beautiful view ever! I have seen Hans Lynge’s tapestries at the City Hall, been to the opening at Nuuk Kunsthuseet by Ulla Salling – Mortensen, a danish colleague who happens to be here in Nuuk at the same time and same (art)buisness.

Today is somewhat cloudy, so instead of a trip up the fjord we planned yesterday , we’ve just agreed to go to the National Museum at the old colonial port for the rest of the afternoon. (

As you can probably see Nuuk appears to be a most fantastic, dynamic, beautifully located and contrasting city – periphery and metropolis in one. Tradition and up-to-date hip goes hand in hand. Old wooden houses and modern concrete constructions rise side by side . Wealth and poverty, beauty and decay within a very small area. Contrasting – but exciting! Wildly exciting and electrifying!

Advertisements

About hanne

Mixed media artist working with collage, art-money, artists´ books, ceramics and communication
This entry was posted in Grønland, On tour. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s