CON-TEXT

Dette site fungerer som fælles forum, logbog og dokumentation for CON-TEXT, en gruppe på 34 nordiske billedkunstnere med en fælles passion for artists’ books, dvs. kunstværker, der gør brug af “bogen” som form og medie. Gruppen har tidligere arbejdet sammen om en stor tema-udstilling, der startede i Silkeborg i efteråret 2009 – og efterfølgende blev vist i Umeå og Visby i Sverige og i Reykjavik på Island.

For øjeblikket er vi i gang med et nyt projekt med titlen:  hem : hjem: koti : heim : heima : angerlarsimaffik. Tematisk tager projektet udgangspunkt i begrebet “hjem”. Hvor og hvad er hjem og det at føle sig hjemme? Hvordan er sammenhængen mellem hjem og individ?

Hensigten er at udforske spørgsmål omkring identitet og tilhørsforhold.

Hver kunstner bidrager med (mindst) et værk (artists’ book), der reflekterer over emnet. Den enkelte vælger selvfølgelig helt frit sit udtryk. Det kan være konkret: som f.eks. at afbilde/ gengive (helt eller delvist) sit eget hus/ hjem/ bolig,  mere frit at filosofere over “hvor har jeg hjemme”, måske undersøge hvad eller hvor er “hjem” for mig? Er det det sted, jeg er vokset op? En bestemt egn/ lokalitet/ følelse/ huset min familie bor i, eller noget helt andet? Afspejler mit hjem en bestemt natur/ kultur/ nabolag? Hvilke værdier skal være tilstede, for at jeg føler mig hjemme. Hjemme er måske i virkeligheden slet ikke et konkret hus eller sted? Måske betyder det at “være hjemme”, bhelt enkelt at man er nærværende/ tilstede/ hjemme i sin krop/ sind?

This site functions as common forum, log and documentation for Con-Text,  a Nordic group of visual artists with a strong passion for creating “artists books”.

2 Responses to CON-TEXT

  1. julia says:

    I am so inpsired by what you are all doing…such a joy to see you creasting such wonderful art…I would love to ry an art suitcase/book project, I have seen some paper mache little sutcases smaller than yours, and may make one just for me…hope you don;t mind, it has so inpsired me!…Julia

  2. hanne says:

    Dear Julia,

    please feel free to do any artist´s book/suitcase book you like – we´re only happy to know this project inspires you! Good luck!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s